Taidepaja

Luotu Ma 7.6.2010 10:35 (Matti Koistinen).

Selkokielinen osoite:  http://www.sovellataidetta.fi/tyokalu/taidepaja

 

Pajassa pohditaan erilaisia tunteita, joita työelämässä koetaan, kuitenkaan yksilöimättä tilanteita.
Tunteiden pohjalta työstetään suuria ja rentoja, luonnosmaisia kuvia ja piirroksia sekä tehdään veistos
kierrätysmateriaalista.
Taidepajassa pohditaan ja kuvitetaan työhön ja työympäristöön liittyviä visioita ja haaveita.
Valmis teos voidaan sijoittaa työpaikalle sopivaan paikkaan.
Kesto on 6 x 3 h (2-3 kk aikana) tai yhden päivän aikana suppeammin ja koostetusti 8 h tai 4 h.

Liitetiedostot

Viestit