Muistitaulu

Luotu Pe 22.2.2013 12:26 (Marjukka Lampo).

Selkokielinen osoite:  http://www.sovellataidetta.fi/tyokalu/muistitaulu

 

Muistitaulu - tuettua valokuvausta ja soveltavaa teatteria muistisairaille ikäihmisille

Muistitaulun tavoitteena on tuoda valokuvaus ja soveltavan teatterin menetelmät osaksi muistisairaiden kohtaamisessa käytettyä validaatiomenetelmää. Validaatioajattelu tarkoittaa sitä, että koska muistisairas ei tunnista nykyistä elinpiiriään eikä ympärillä olevia henkilöitä, vaan siirtää nykytapahtumat omiin muistoihinsa, hoitolaitoksen työntekijä kohtaa muistisairaan tämän omissa muistoissa ja hyödyntää tietoja muistisairaan aikaisemmista elämänvaiheista. Varhaiset hyvät muistot ovat voimavara, jota voidaan tukea toiminnallisilla keinoilla. Tavoitteena on, että muistisairas saa elämänsä loppuun asti kokea elämän merkitykselliseksi ja elää omana itsenään.

Muistitaulussa hyödynnetään sekä tuettua valokuvausta että soveltavaa teatteria ja näitä molempia yhdistäviä osallistavan taiteen menetelmiä. Ensin muistisairaille työpajatoimintaan osallistujille opetetaan digikameran käytön perusteet. Tämän jälkeen he valokuvaavat itselleen tärkeistä asioista tai paikoista ”muistitaulun” yhdessä työntekijöiden kanssa. Taulujen valmistuttua asiakkaat käsittelevät näitä asioiden ja paikkojen synnyttämiä muistoja ja tunteita soveltavan teatterin osallistavien menetelmien avulla.

Tärkeimmät toiminnassa koetut muistot, tunteet ja tunnelmat kirjataan osaksi muistitaulua. Näin syntyy ihmisen sisäistä elämää kuvaava kollaasimainen muistitaulu, joka voidaan asettaa esille esimerkiksi henkilön omaan huoneeseen ja jota voidaan käyttää projektin päätyttyä apuna asiakkaan ja hänen omaistensa sekä ohjaajan kohtaamisissa.

 

Ohjeet Muistitaulu-toimintamallin käyttöön löydät Voimaa taiteesta - Malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla (2013) -oppaasta. Oppaan verkkoversion voi ladata osoitteesta www.voimaataiteesta.fi. Opasta voi tiedustella lisäksi kirjastoista.

Liitetiedostot

Viestit