Butoh-tanssi

Luotu Ti 21.2.2012 19:03 (Osku Leinonen).
Muokattu Ti 19.7.2016 13:08 (Osku Leinonen).
Selkokielinen osoite:  http://www.sovellataidetta.fi/tyokalu/butoh

 

Butoh-tanssi

Butoh-tanssi on tanssin muoto ilman ennalta määrättyä muotoa, esteettistä tavoitetta, tavoitevartaloa tai valmiiksi rakennettua harjoitusohjelmaa. Se on hyvin yksilöllinen taidemuoto, mutta se ei korosta yksilöllisyyttä. Se kallistuu sekä teatterin että tanssin puolelle, ja vain hiuksenhienolla erolla sen määritellään tanssiksi. Sillä on tiettyjä ulkoisia merkkejä, tiettyä ulkoista estetiikkaa, liikekuvastoa, joka näyttäisi yhdistävän Butoh-esityksiä ja Butoh- tanssijoita, mutta tämä ei ole, niin kuin usein ehkä ymmärretään, koko Butoh, vaan ainoastaan ulkopintaa, parhaimmillaan sisäisen liikkeen jälki.

Butoh on taidemuotona verrattain nuori, mutta silti lähes jokaisessa maassa on Butoh'a harjoittavia ihmisiä tai ryhmiä ja Butoh onkin muuntunut aina hieman oman kantajansa näköiseksi, omaksunut paikallista kulttuuria ja ilmastoa. Butoh'a voi lähestyä myös filosofiana ja elämäntapana, periaatteena tai asenteena.

Butoh ei sisällöltään ole uusi asia. Yksinkertaisimmallaan Butoh tavoittelee yhteyttä omaan kehoon, mieleen ja maailmaan ammentaakseen elävää elämää, yksinkertaista ja siksi rikasta kokemusta olla elollinen, henkinen ja fyysinen olento, olevainen. Tätä kokemustahan tavataan kutsua elämäksi. Butoh kannustaa ihmistä kohti omaa potentiaaliaan, onnellista, eheää ja kokemuksellista, esteettis-eettistä elämää.

Butoh-tanssi soveltuu monenmoisille ryhmille ja sopii kaikenikäisille. Oma elämänkokemus ja keho ovat jokaisella omana lähtökohtana, ja esimerkiksi kokemusta liikkeellisestä työskentelystä tai tanssista ei tarvita.

Butoh-tanssi on toisen maailmansodan jälkeen Japanissa syntynyt nykytanssin muoto. Siinä yhdistyvät vaikutteet muun muassa fyysisestä teatterista, rituaaleista, performansseista, tanssiteatterista, monista eri tanssin lajeista sekä myöskin japanilaisista perinteisistä taidemuodoista, kuten kabuki-teatterista ja noo-teatterista. Lisäksi Butoh-tanssiin ja etenkin sen syntyhetkiin ovat antaneet oman sävynsä surrealismi, dadaismi sekä saksalainen ekspressionismi. Butoh'n perustajiksi katsotaan Tatsumi Hijikata (1928–1986)  sekä Kazuo Ohno (1906–2010).

Teksti: Osku Leinonen

Lisätietoja: www.motheatre.fi ja www.oskuleinonen.com Katso myös Valokuvakokoelma

 

Liitetiedostot

Viestit