Teatteri

Teatterin keinoja käytetään tyypillisesti vuorovaikutuksen parantamiseen ja yhteisön ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Teatterimenetelmillä voi myös käsitellä työ- tai ammattirooleja, ammatin tai työyhteisön julkilausumattomia sääntöjä ja työyhteisössä tapahtuvaa muutosprosessia sekä työntekijöiden työuupumusta. Teatterin keinot tarjoavat turvalliset puitteet käsitellä vaikeitakin asioita, koska työskentely tapahtuu fiktiivisessä tilanteessa kuvitteellisten roolihenkilöiden kautta.

Taidemuodot