Tanssi

Tanssia voidaan tarkastella esimerkiksi tanssiesityksenä taidetanssin piirissä, rituaalina, seuratanssina, olemisen tapana improvisaatiossa.  Kussakin eri tanssityylissä paikallistuu esittäjän, liikkeen, tilan ja äänen välinen suhde.  Tanssia voidaan myös tarkastella liikkeenä, ihmisen perustavanlaisena tapana olla maailmassa.

Tanssiminen on yksi tapa hahmottaa todellisuutta. Yhdessä tanssimisessa avautuu ihmisen ruumiillisuus, toiset ja ympäristö.  Tanssimisen keskiössä on ruumiillinen kokemus ja aistisuus, jossa sanat ovat toissijaiset. Kommunikaatio tapahtuu liikkeessä ja antautuminen tanssimiseen mahdollistaa toisin kokemisen suhteessa itseen, toisiin ja ympäristöön. 

Taidemuodot