Sanataide

Sanataidetta käytetään usein kirjallisuuden synonyymina ja suppeimmillaan se viittaa kirjallisuuden perinteisiin lajityyppeihin: proosaan, lyriikkaan ja draamaan. Sanataiteen voi kuitenkin käsittää laajemmin. Silloin se pitää sisällään myös verkon tuomat uudet ilmiöt, kuten hypertekstit ja muut vuorovaikutteiset kerronnan muodot. Väljimmillään sanataide kattaa kaikki kirjoitetut, puhutut ja kuvitetut tarinat.

Sanataiteen tarkoituksena on esteettisen kokemuksen tuottaminen. Taidelähtöisenä menetelmänä sanataiteen eri osa-alueiden vaikuttavuus perustuu lukukokemukseen, tekstien tulkintaan ja luovaan kirjoittamiseen.

Taidemuodot