Musiikki

Musiikin tekeminen ja jaettu kokeminen tarjoaa monipuolisen keinovalikon kohtaamisille, kokemuksille, ymmärryksen lisäämiselle, kuulluksi tulemiselle sekä tunteiden ja kokemusten jakamiselle. Jaettu kokemus luo yhteisöllisyyttä ja parantaa elämänlaatua monella tavalla. Musiikin soveltavassa käytössä voidaan ylittää myös useita muureja, joiden rakennuspalikoita saattavat olla esimerkiksi kieli, muistiongelmat tai fyysiset rajoitteet.

Taidemuodot