Kuvataide

Kuvataiteen kentällä yhteisötaide-käsite vakiintui 1990-luvun loppupuolella. Sillä tarkoitetaan taiteilijan johtamassa ryhmässä syntyneitä yhdessä suunniteltuja ja toteutettuja kuvallisia teoksia, jonka tekemiseen yhteisö on osallistunut tuomalla siihen oman (ammatillisen) osaamisensa ja elämänkokemuksensa. Teokset ovat sellaisia, joita osallistujien tai taiteilijan on mahdotonta tehdä yksin.

Taidemuodot