Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Teatterikorkeakoulu
Käyntiosoite: Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki
Postiosoite: Teatterikorkeakoulu, PL 163, 00531 Helsinki
Puhelin: (09) 431 361 (Vaihde)
Faksi: (09) 4313 6200

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Satu-Mari Korhonen
Yhteystiedot: 0040-5961678
Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Sovellataidetta-palvelun asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella eri viestimien ja palvelujen kautta. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Sähköpostiosoite
  • Etunimi ja sukunimi
  • Sukupuoli
  • Syntymäaika
  • Postinumero (maantieteellistä tunnistamista varten)
  • Osoitetiedot

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen ulkopuolisille tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas esimerkiksi rikkoo palvelun käyttösopimusta, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisesti.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.