Vuorovaikutus ja viestintä

Esiintymisenä voidaan ajatella sekä estradille yleisön eteen astumista että ihan joka päiväistä elämäämme muiden kanssa vuorovaikutuksessa ollessamme. Sanojamme, olemustamme ja sanomatta jättämisiä tulkitaan, ja viestimme värittyy näiden tehtyjen tulkintojen kautta. 

Esiintyminen on kokonaisvaltaista. Esiintymisen ja viestinnän työstön välineenä ovat oma keho, ennakkokäsitys itsestä ja muista sekä opitut tavat kommunikoida ja vuorovaikuttaa. 

Esiintyminen ei saisi koskaan olla päälle liimattua (maneerit), sillä hyvä esiintyjä on oma itsensä, vaikuttavalla tavalla ja kykenee viestimään haluamaansa rakentavassa hengessä ollen tietoinen ja kykeneväinen reagoimaan ympäristöönsä millä hetkellä hyvänsä. Tätä taitoa ei opita luennoilla istumalla.

Taidelähtöisillä metodeilla päästään työstämään sitä tärkeintä työkalua, eli omaa itseä tekemisen ja palautteiden vuoropuhelussa.

1 2 3