Työhyvinvointi

Työkyky, työssä jaksaminen ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat teemoja, joihin koitetaan löytää tuloksellisia vaikutuskeinoja. Tutkimustietojen mukaan työn ilo, työn mieli ja työssä jaksaminen edistävät tuottavuutta. Työhyvinvoinnilla yleisesti tarkoitetaan henkilön selviytymistä työtehtävästään, johon vaikuttaa hänen oma fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kunto, työyhteisön toimivuus sekä työympäristön eri tekijät. Taidelähtöiset menetelmät tarjoavat ratkaisuja niin kehollisesta työskentelystä jaksamisen ongelmien käsittelyyn kuin työyhteisön työilmapiirin parantamiseen.

1 2 3 .. 11