Muutostuki

Soveltavan taiteen eri muodoilla voidaan tukea yhteisöissä meneillään olevaa muutosprosessia. Menetelmillä asiaa käsittelemällä saadaan muutos osallistujien ajatuksissa, asenteissa tai käytännön toiminnassa.

1 2 3 .. 5