Johtaminen ja esimiestyö

Hyvä johtamistaito edellyttää vuorovaikutustaitoja, tilannetajua, ihmistuntemusta ja ihmisten välisen kommunikoinnin ymmärtämistä.