Yhteisöt

Osallistumalla kulttuuriharrastuksiin ihminen tuntee kuuluvansa johonkin itseään tukevaan yhteisöön. Pohjanmaan rannikon suomen- ja ruotsinkielisen väestön terveyseroja on selitetty ruotsinkielisten vahvemmalla yhteisöllisyydellä, kulttuurin monipuolisella harrastamisella ja sosiaalisen pääoman kasautumisella.

Yhdessä tekeminen lujittaa ja vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Esimerkiksi kuorossa laulaminen merkitsee uusien ystävien saamista, myönteisiä tunnekokemuksia ja henkistä virkistäytymistä. Osanottajien terveyden ja hyvinvoinnin kokemukset kytkeytyvät sosiaalisen pääoman kuten sosiaalisen tuen ja luottamuksen kasvuun.

1 2 3 .. 11