Kuvatyöpaja

Luotu Ke 12.5.2010 20:58 (Eila Sainio).
Muokattu To 20.5.2010 12:04 (Satu-Mari Korhonen).

 

Matka lapsuuden kuviin – taidetyöpajat/Kirsti Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu

 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa Taide kohtaa hoivan -hankkeessa toteutettiin ja kokeiltiin kuvallista työskentelyä kahdella eri tavalla. Osa työpajoista rakentui valmiiden taidekuvien ympärille ja suuntautui lapsuuteen ja kouluikään. Osa työpajoista toteutettiin akvarellimaalaustekniikalla värileikkityöpajoina ja liitettiin osallistujien arkeen ja nykytilanteeseen ja tuntemuksiin tässä ja nyt.

Väreinä työpajoissa käytettiin guassi – eli peitevärejä, akvarellivärejä, mustetta ja öljypastelliliituja.

 

Leikkivät pojat rannalla – matka lapsuuteen alkaa

 

Lapsuuteen liittyvissä työpajoissa lähtökohdaksi ja aiheeseen virittäväksi kuvaksi valittiin Edelfeltin maalaus Leikkiviä poikia rannalla. Kuva oli useimmille ennestään tuttu ja osalle se oli tuttu myös kesän 2009 Edelfelt näyttelystä Retretistä.  Kuvaa lähestyttiin osallistujien ja kuvan vastaanottajien näkökulmasta seuraavasti:

Onko kuva sinulle entuudestaan tuttu?

Kerro mitä näet kuvassa?

Nouseeko mieleesi muistoja tai omia lapsuuden kokemuksia kun katsot kuvaa?

Löydätkö kuvasta samaa kuin omasta lapsuudestasi?

Mikä kuvassa on erilaista kuin omassa lapsuudessa?

Kirjoita kuvaa katsellessa muistiin sattumanvaraisesti, ilman kontrollia mieleesi nousevia sanoja, lauseita tai asioita 3- 5

Kirjoita kuvan pojille jokin lyhyt sanoma, vuorosana, lause puhekuplana

Millä yhdellä sanalla luonnehtisit kuvaa?

Millaisia tunteita kuva sinussa herättää?

Miten kuvan ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa?

Onko kuvassa jokin jännite tai ristiriita?

 

Taidekuvasta oli työpajan tilassa esillä suurikokoinen juliste ja sen lisäksi osallistujille oli jaettu pienet monistetut kuvat (A 4) johon oli mahdollista kirjata huomioita. Ohjaajina pyysimme myös kirjoittamaan pojille puhekuplia, sanomia omasta tulkinnastaan käsin.

Virittävän työskentelyn jälkeen pienet taidekuvat laitettiin seinälle esille ja jokainen sai kertoa tuntemuksistaan ryhmälle.  Ajatuksena oli, että jokainen voi tällä tavoin halutessaan lähestyä kuvaa oman lapsuuden näkökulmasta joko muistellen tai vertaillen. Kuvaa lähestyttiin omien lapsuuden kokemusten valossa siten, että kuvaa pyrittiin tarkastelemaan oman elämän vaiheiden kautta. Jokainen katsoi kuvaa oman taustansa ja elämänkokemuksensa valossa. Kuva herätti ryhmäläisissä runsaasti huomioita ja kuvista poimittiin itseä kiinnostavia yksityiskohtia. Kuvan katsomisessa koetettiin päästä pintatasoa syvemmälle ja herätellä omia muistoja aistikokemusten, havaintojen ja kuvaan liittyvien tunteiden ilmaisemisen avulla. 

Osallistujalähtöinen työskentely kuvan kanssa onnistui hyvin.  Kuviin liittyen muisteltiin omaa suhdetta mereen, järveen, jokeen, lähteeseen, omaan lapsuuden rantaan, voimapaikkaan jne. sekä myös lapsuuden ajankohtaa ja ajankuvaa. Lapsuus 1950-luvulla oli erilainen kuin lapsuus 1970-luvulla pallomerineen!

 

Minä matkalla lapsuuden maisemaan jatkoa…

 

Seuraavaksi ryhmäläiset pääsivät omien maalauspöytiensä ääreen. Ohjeena oli työstää kuvaa itselle merkittävästä lapsuuden paikasta tai maisemasta. Työskentely ohjeistettiin siten, että kuvasta sai tehdä esittävän tai ilmaista ajatusta ja muistoja vain väreillä, muodolla, rytmillä, liikkeellä, jollakin symbolisella idealla jne. Kuva toteutettiin guassi eli peitevärein.

Ryhmässä syntyi innostuneessa tunnelmassa paljon värikylläisiä, aurinkoisia, värien voimaa uhkuvia kuvia suomalaisesta maisemasta ja maaseudusta, joista, järvistä, merestä ja metsästä.

Kun kuvat olivat valmiit, jokaisen kuva sai erikseen tulla nähdyksi ja kuvaan liittyvä tarina kuulluksi. Työskentelyn loputtua kuvat silitettiin ja asetettiin parhaimmalle paikalle työyhteisön kahvila & tv-aulaan, jossa ne antoivat voimaa, energiaa ja iloa sekä asukkaille että osallistujille.

Voit katsoa työpajassa tuotetut kuvat Diakonia-ammattikorkeakoulun kuvagalleriasta osoitteessa www.taikahanke.fi.

 

Lähde: Tiina Gröhn ( toim. ) & Satu Itkonen. 2008.  Kuvamatkoja maalaustaiteeseen. Opas keskusteluryhmille.  Kirkkopalvelujen julkaisuja no 14, 2008

 

 

Liitetiedostot

Viestit