Prosessidraama

Luotu Ke 7.4.2010 21:31 (Satu-Mari Korhonen).
Muokattu Ke 12.5.2010 16:04 (Pekka Korhonen).

 

Prosessidraamassa ohjaaja ja ryhmä luovat yhdessä fiktiivisen tarinan. Tarinan aikana ja sen jälkeen on mahdollista reflektoida tarinan tapahtumia, joita ryhmä tuottaa kokemustensa ja ajatustensa pohjalta. Ryhmä käsittelee itselleen tärkeitä kysymyksiä fiktiivisen tarinan sisällä arkipäivästä etäännytettynä. Ryhmän jäsenet toimivat tarinan kertojina ja sen henkilöinä.

Työpaja tarjoaa turvallisen tilanteen tarkastella sitä, mistä vuorovaikutuksessa on kysymys. Työpaja tekee asiat näkyviksi. Osanottajat tulevat myös tietoisiksi ajatuksistaan ja asenteistaan.

Prosessidraamatyöskentelyssä keskeistä on yhteinen neuvottelu tulkinnoista ja sen voimana on houkutella osallistujat ristiriitaisiin ja jännitteitä sisältäviin (fiktiivisiin) tilanteisiin. Näissä usein monitulkintaisissa tilanteissa toimitaan yhdessä pyrkimättä kuitenkaan niiden ratkaisuissa yhteisymmärrykseen. Osallistujat voivat siis olla eri mieltä ilman, että kukaan ei ole väärässä.

Liitetiedostot

Viestit

Avainsanat: