Teatterilähtöiset metodit

Luotu Ke 7.4.2010 19:45 (Satu-Mari Korhonen).
Muokattu Ti 4.5.2010 15:38 (Admin Gemilo).

 

 

Teatterilähtöiset menetelmät ovat joukko toiminnallisia menetelmiä, joilla käsiteltävä ilmiö tai asia tehdään konkreettiseksi ja näkyväksi. Menetelmien käyttötarkoituksena on saada aikaan muutos osallistujien ajatuksissa, asenteissa tai käytännön toiminnassa. Tekeminen nostattaa usein esiin uusia näkökulmia.

Tavoitteena on käsitellä eri näkökulmista käsittelyn kohteena olevaa asiaa, ilmiötä tai ongelmaa. Menetelmillä houkutellaan esiin osallistujien omakohtaisia ja luovia ratkaisuja käsittelyssä olevaan asiaan. Taustalla on ajatus taiteen tekemisen tavasta työskennellä merkityksiä rakentaen ja niistä neuvotellen. Samalla teatterilähtöisiä menetelmiä käyttäen osallistujien ymmärrys käsiteltävästä asiasta syvenee, kun omat ajatukset saavat konkreettisen tekemisen muodon.

Tyypillisiä käyttötilanteita teatterilähtöisille menetelmille ovat työyhteisön muutosprosessit, yhteisöllinen oppiminen ja työhyvinvoinnin ongelmat, johtamiskoulutus sekä erilaiset palvelu- ja vuorovaikutustilanteet.

Liitetiedostot

Viestit