Hoitava sanataide

Luotu Ma 3.1.2011 19:59 (Piia Laine).
Muokattu Ma 3.1.2011 20:08 (Piia Laine).

 

Hoitava sanataide, eli kirjallisuusterapeuttinen työskentely

Kirjallisuusterapiaa ja sen sovelluksia käytetään monilla aloilla: psykoterapiassa, sairaanhoidossa, kuntoutuksessa, opetuksessa, työnohjauksessa, kasvuryhmissä (esim. työväen- ja kansanopistot) ja itsehoidossa. Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyössä.

Menetelmiin kuuluvat valmiiden ja omien tekstien lukeminen, ohjatusti kirjoittaminen, teksteistä ja tunnelmista keskustelu. Pelkkä lukeminen tai kirjoittaminen voi olla terapeuttista. Kuitenkin perinteisessä kirjallisuusterapiatyössä käytetään hyväksi vuorovaikutussuhdetta. Terapiakontekstissa tarkoituksena ei ole kiinnittää huomiota kielellisiin eikä kirjallisen ilmaisun ongelmiin, mutta kasvuryhmissä tai sanataideryhmissä voidaan niihinkin tarttua, mikäli ryhmän kanssa näin sovitaan.
 
Kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta saadaan hyvin käyttökelpoisia menetelmiä voimaannuttavaan ja voimavaroja huomioivaan työskentelyyn. Terapiakontekstin lisäksi sitä käytetään Suomessa paljon muun muassa erilaisissa kirjoittaja- ja lukupiireissä, lasten ja nuorten sanataideryhmissä, aikuisten kasvuryhmissä ja laitoshoidossa olevien vanhusten kanssa. Työpaikoilla menetelmillä voidaan tukea työssäjaksamista - ennen uupumusoireita.

Tavoitteet

Kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn tavoitteena ovat muun muassa itsetuntemuksen lisääntyminen, omien reagointi- ja toimintamallien havaitseminen ja muutoksen mahdollistaminen. Työskentely auttaa jäsentämään elämäntilannetta sekä tunnistamaan ja käsittelemään erilaisia tunteita.

Työskentely

Ryhmässä työskennellään ohjaajan suunnittelemien kirjoitusharjoitusten avulla. Aiheeseen virittäydytään usein käyttämällä materiaalina musiikkia, kuvaa, runoja jne. Kirjoittamisen jälkeen tapahtuva ajatusten ja tekstin jakaminen muulle ryhmälle, kirjoittamisesta heräävien tunnelmien pohtiminen, on olennainen osa vuorovaikutteisen kirjallisuusterapian prosessia.

Kirjoitustaitovaatimuksia ei osallistuminen edellytä, vain halua tunnustella omia ajatuksia, pohtia niitä tekstin äärellä ja jakaa niitä ryhmän jäsenille – siinä määrin kuin itsestä sopivalta tuntuu. Ryhmät toimivat luottamuksellisesti. Yksilötyöskentelyssä käytetään samanlaisia menetelmiä.

 Lisätietoja: www.kirjallisuusterapia.net

Liitetiedostot

Viestit

Avainsanat: