Käyttöohjeet

Tässä pikaopas verkkopalvelun käyttöä varten.

REKISTERÖITYMINEN

Sinun kannattaa aloittaa rekisteröitymällä, sillä siten pääset lisäämään verkkopalveluun tietoa.
Aloita rekisteröitymällä tästä.

PALVELUNTARJOAJAN PROFIILIN
Jos käytät taidelähtöisiä menetelmiä ja haluat tarjota palvelujasi, toivoisimme sinun täyttävän  palveluntarjoajanprofiilin tästä.
 

SISÄLLÖN TUOTTAMINEN - MITEN EDITORI TOIMII?

Voit lisätä verkkopalveluun taidemuotojen tarjoamia lähestymistapoja Menetelmät-kohtaan ja työpajoissa käytettäviä yksittäisiä tekniikoita ja metodeita Välineet-kohdasta. Tekstien ei tarvitse olla lopullisia, sillä verkkopalvelu perustuu ajatukselle käyttäjien ylläpitämästä ja editoimasta tieto- ja kuvasisällöstä. Jokaisen menetelmän ja välineen ylälaidasta löydät kynä-ikonin. Tekstiä voit editorissa muokata samalla tavoin kuin microsoft word-ohjelmassa.

Tuota ikonia klikkaamalla pääset editoimaan tekstiä ja lisäämään sen yhteyteen kuvia ja videopätkiä. Kuvia voit editorissa lisätä klikkaamalla ensin puu-ikonia, jonka jälkeen avautuu pienempi Lisää/muokkaa kuvia -pikkuikkuna. Kuvan lisäämisen yhteydessä kannattaa määrittää missä kohtaa tekstiä kuva näkyy (hyvä ohjeistus on ylälaidassa tai tekstin oikealla puolella). Tämä toteutuu Tasaus-kohdassa.

Tuon avautuvan pikkuikkunan oikeassa ylälaidassa on ruudukon kuva, jota kautta pääset lataamaan koneeltasi kuvan/kuvia.

Kun kuva on latautunut, sinun tulee vielä klikata Lisää-kuvaketta.

Sen jälkeen aktivoit kuvan klikkaamalla sitä ja klikkaamalla uudestaan vihreää reunaista Lisää-kuvaketta. Kun kuva siirtyy leipätekstin yhteyteen, se voi näkyä liian suurena. Kuvan nurkista ja/tai keskikohdasta voit pienentää sitä.

Toiminnan tueksi -osioon voit lisätä kaikkea muuta palvelun tarjoamiseen liittyvää, kuten tarjous- ja sopimuspohjia. Pääset lisäämään sinne materiaalia tästä.

Linkkejä voit tehdä maalaamalla editorissa tekstin, jolloin editorin valikoimaan aktivoituu oikealle (ketjun/suitsien) ikoni, josta pääset valitsemaan osoitteen, johon linkki kohdistuu. Siitä vierestä pääset poistamaan linkin.

TAPAUSESIMERKIT


Toivomme verkkopalveluun tallentuvan runsaasti kuvauksia toteutetuista taidelähtöisillä menetelmillä toteutetuista koulutuksista, projekteista, työpajoista jne. Käytämme näistä yhteisnimitystä Tapausesimerkit. Ennen kuin voit lisätä uuden tapausesimerkin sinun tulee valita taidemuoto (HUOM! sinun tulee olla kirjautunut sisään verkkopalveluun), johon tuo taidelähtöinen tekeminen liittyy. Olemme joutuneet rajaamaan taidelähtöistä työskentelyä. Taidemuodoissa olemme pitäytyneet perinteisessä jaottelussa: Kuvataide, Musiikki, Sanataide, Sirkus, Tanssi, Teatteri, Valokuvaus. Muu taide -valikon alle toivomme tulevan kaikkien näiden taidemuotojen ulkopuolelle jäävät tekemisen tavat.


JULKAISUT, TAPAHTUMAT JA SANASTO

Tietopankki-osiossa voit lisätä Julkaisut-kohtaan linkkejä  alan kirjallisuuteen, artikkeleihin, tutkimuksiin, raportteihin ja opinnäytetöihin.

Hyvä tietää -osio on paikka, jossa voit tiedottaa tapahtumista ja muusta ajankohtaisesta.

Sanasto-valikkoon toivomme ainoastaan ns. tieteellistyyppisiä määritelmiä aiheista, joiden ei katsota kuuluvan Menetelmät ja Välineet kohtiin. Tämä siitä syystä, ettei verkkopalveluun tulee päällekkäisiä kuvauksia samoista työtavoista.

 

Info