Info

Sovellataidetta.fi - verkkopalvelu tarjoaa kohtaamispaikan taidelähtöisten palvelujen toteuttajille ja tilaajille.

Verkkopalvelu toimii sosiaalisen median periaatteiden mukaisesti. Se on käyttäjiensä ylläpitämä ja päivittämä. Sivusto palvelee taidelähtöisen työskentelyn asiantuntijoita, eri taidealojen toimijoita sekä erilaisia yhteisöjä, ryhmiä, organisaatioita ja yrityksiä.

Tilaajat löytävät kasvavan joukon palveluja erilaisille ryhmille kuten työyhteisöille, nuorille, ikäihmisille. Tarjolla on mm. koulutus- ja kehittämispalveluja, työnohjausta ja valmennusta sekä niiden tuottajia. Yhteistä palveluntarjoajille on, että he soveltavat palveluissaan taidelähtöisiä menetelmiä.  Jatkuvasti täydentyviltä sivuilta löytyy myös tietoa taiteen soveltamiseen liittyvistä tapahtumista, julkaisuista ja projekteista. Toivomme näin taidelähtöisten palvelujen käytön yleistyvän eri toimialoilla, kun niiden moninaiset käyttömahdollisuudet tuodaan näkyville.

Tekijät puolestaan voivat esitellä omaa osaamistaan ja omia palvelujaan, kuvata toteuttamiaan projekteja ja käyttämiään menetelmiä. Samalla sivustosta rakentuu wikipedian tyyliin tietopankki, josta löytyy linkkejä uusiin ja ajankohtaisiin artikkeleihin, kirjoihin, opinnäytteisiin sekä tutkimuksiin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

Sovellataidetta.fi yhteisöllinen verkkopalvelu on tehty osana valtakunnallista Taika1 –hanketta: Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille (2008 – 2011). Taika 2 –hankkeessa: Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä (2011 – 2013), sivuston  käyttäjäystävällissyyttä kehitetään edelleen yhteistyössä MIMO –hankkeen toimijoiden kanssa.

Lue lisää Taika-hankkeen verkkosivuilta.

Taika-hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Kehittämisohjelman rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

MIMO – Moving In Moving On! Application of Art-Based Methods to Social and Youth Work kehittää menetelmiä ja työkaluja ennakoivaan nuorisotyöhön sekä sosiaalialalle yhteistyössä nuorten, opettajien, terveysalan ammattilaisten, nuoriso- ja sosiaalialan työntekijöiden sekä taiteilijoiden kanssa.

MIMO:ssa nuoret pääsevät vaikuttamaan ja saavat äänensä kuuluville. MIMO:n työpajoissa on mahdollista kokeilla erilaisia tapoja ilmaista itseään taiteen keinoin.

 Ammattilaisille ja opiskelijoille MIMO tarjoaa mm. täydennyskoulutusta ja avoimia seminaareja sekä julkaisee kirjoja taidelähtöisten menetelmien käytöstä.

Lue lisää MIMO-hankkeen verkkosivuilta: mimo.turkuamk.fi, www.mimo.ee.

MIMO (1.11.2010–31.12.2013) on EU-rahoitteinen hanke, jonka toiminta-alueena on Viro ja Etelä-Suomi. MIMO:n toteuttajat ovat taiteen, kulttuurin, nuorisotyön sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. MIMO on Central Baltic INTERREG IV A 2007–2013 -ohjelman rahoittama.

 

Sivuilla käytetyt kuvituskuvat ja
niiden tekijätiedot:


Baal
Ohjaus: Petra Vehviläinen
Valokuvat: Anni Hanén


Matka Evääksi
Koreografia: Reetta-Kaisa Iles
Valokuvat: Marko Mäkinen


Luovuuus
Koreografia: Marja-Sisko Vuorela
Valokuvat: Saara Kähönen


Inter-auto-prese-turbance-docu-formativity:
MA-projects in Live Art, performance art and performance studies
Festival And Symposium
June 3rd-10th 2009 in Helsinki, Finland
Arranged by the MA Degree Programme in Performance Art and Theory at the Theatre Academy

Sivuilla käytetyt taustakuvat ja
niiden tekijätiedot:


Bare Walls & Electricity
Konsepti ja ohjaus: Sten Rudström
Valokuvat: Davide PavonePunos
Koreografia: Maria Paunonen
Valokuvat: Janne Vasama


Inter-auto-prese-turbance-docu-formativity:
MA-projects in Live Art, performance art and performance studies
Festival And Symposium
June 3rd-10th 2009 in Helsinki, Finland

 

Loput verkkopalvelun kuvat: Pirita Tolvanen.

Info